Salvia – urządzenie do doboru preparatów Joalis

Salvia Co to jest użądzenie EAV? EAV to urządzenie mierzące przewodność elektryczną w określonym punkcie ciała ludzkiego. Testowany klient trzyma w jednej dłoni uziemioną (ujemną) elektrodę, a terapeuta testuje wybrany punkt ciała za pomocą sondy (elektrody dodatniej) maszyny. Klient jest częścią obwodu elektrycznego, którego przewodnictwo jest mierzone przez urządzenie EAV. Urządzenia pomiarowe Aucomb i Slavia są podłączone do komputera za pomocą zastrzeżonego oprogramowania, które zapewnia natychmiastowe odczyty testowe wskazujące na…

19 marca 2018
Czytaj więcej >>